Çakmak, Tolga, ve Sercan Tırnavalı. “Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Danışma Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası 21, no. 1 (Mayıs 29, 2020): 7-33. Erişim Eylül 18, 2020. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/540.