Öztemiz, Semanur. “Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği”. Bilgi Dünyası 21, no. 1 (Mayıs 29, 2020): 65-87. Erişim Aralık 5, 2020. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/542.