Zencir, Mithat Baver, ve Tülay Oğuz. “Ankara Üniversitesi Araştırmacılarının Araştırma Verilerinin Yönetimine Yönelik Tutumları Ve Veri Paylaşımı Önündeki Engeller”. Bilgi Dünyası 21, no. 1 (Haziran 30, 2020): 89-123. Erişim Mart 22, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/543.