Yalçınkaya, Bahattin. “Görsel-İşitsel Arşivleme: Felsefe Ve İlkeler”. Bilgi Dünyası 21, no. 1 (Mayıs 29, 2020): 205-217. Erişim Aralık 2, 2020. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/546.