Koç, Okan, ve Doğan Atılgan. “Yazar Otorite Dizininde Karşılaşılan Sorunlar: Ankara Üniversitesi Örneği”. Bilgi Dünyası 22, no. 1 (Mayıs 4, 2021): 1-30. Erişim Ekim 20, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/550.