Dere Çiftçi, Hale. “Kütüphanelerde Çocuklarını Desteklemeye Yönelik Aile Eğitiminin İncelenmesi: Kütüphaneciler Ve Annelerin Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri”. Bilgi Dünyası 22, no. 1 (Mayıs 4, 2021): 31-64. Erişim Eylül 28, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/551.