Dere Çiftçi, Hale. “Kütüphanelerde Çocuklarını Desteklemeye Yönelik Aile Eğitiminin İncelenmesi: Kütüphaneciler Ve Annelerin Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri”. Bilgi Dünyası 22, no. 1 (Mayıs 4, 2021): 31-64. Erişim Ekim 6, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/551.