Bayraktar, Şeyda, ve Özlem Çetinkaya Bozkurt. “Bilgi Uzmanlarının Bilgi Teknolojisi Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli Ile İncelenmesi”. Bilgi Dünyası 22, no. 1 (Mayıs 4, 2021): 99-130. Erişim Ekim 6, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/555.