Koyuncu Tunç, Sevgi, ve Özgür Külcü. “Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Sezgisel Değerlendirme Yöntemi Ile Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi”. Bilgi Dünyası 21, no. 2 (Aralık 31, 2020): 269-297. Erişim Temmuz 26, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/556.