Karadeniz, Şenol, ve Bülent Yılmaz. “Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri için Ulusal Strateji Ve Eylem Planı Geliştirme Süreci: Durum Değerlendirmesi Ve Bir Model Önerisi”. Bilgi Dünyası 21, no. 2 (Aralık 31, 2020): 299-349. Erişim Haziran 19, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/558.