Baysen, Fatma, ve Ayten Özsavaş Akçay. “Mimarlık Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutumları”. Bilgi Dünyası 18, no. 1 (Haziran 30, 2018): 125-142. Erişim Mart 22, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/56.