Mandıracı, Tuğba, ve Burcu Umut Zan. “Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Örneği”. Bilgi Dünyası 22, no. 1 (Haziran 30, 2021): 131-159. Erişim Ekim 20, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/560.