Ifijeh, Goodluck. “Kütüphanecilik Ve Enformasyon Biliminde Sahte Yayıncılığın Ortaya Çıkışı: Nijerya’daki Akademik Kütüphaneciler İçin Bilimsel Araştırma İle İlgili Önemli Konular Ve Olası Sonuçlar”. Bilgi Dünyası 18, no. 1 (Haziran 30, 2017): 149-161. Erişim Aralık 7, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/58.