Bahadır, Hakan. “Yazma Eserlerin Bibliyografik Denetimi”. Bilgi Dünyası 21, no. 2 (Aralık 31, 2020): 433-437. Erişim Aralık 3, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/589.