Çakmak, Nermin. “Bilimsel Dergi Yayıncılığında Süreklilik: 2016-2020 Yılları Arasında Bilgi Dünyası Dergisi”. Bilgi Dünyası 21, no. 2 (Aralık 31, 2020): 385-401. Erişim Aralık 3, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/591.