Bilgi Dünyası Editör Kurulu. “Bilgi Dünyası Dergisi 20 Yaşında”. Bilgi Dünyası 21, no. 2 (Aralık 31, 2020): 223-227. Erişim Aralık 3, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/592.