Koçak, Ömer, ve Nermin Çakmak. “Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri: Kesitsel Tarama Araştırması”. Bilgi Dünyası 22, no. 1 (Haziran 30, 2021): 161-196. Erişim Haziran 21, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/607.