Kılıçbeyli, Elif Hatun. “Sovyetler Birliği’nde Lenin’in Kişilik Kültü: ‘Kitap Okuma’ Ve ‘Bilgi Edinimi’ Üzerine Kavramsal Analizi”. Bilgi Dünyası 22, no. 2 (Aralık 31, 2021): 289-327. Erişim Haziran 25, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/620.