Sağlam, Mukaddes, ve H. Buluthan Çetintaş. “Süper Akıllı Toplumlarda Bilgi Hizmetleri”. Bilgi Dünyası 23, no. 1 (Haziran 1, 2022): 81-106. Erişim Aralık 7, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/638.