Karaboğa, Tuğba, Yasin Şehitoğlu, ve Hasan Aykut Karaboğa. “Bilgi Yönetiminde Büyük Verinin Evrimi: Bibliyometrik Bir Analiz”. Bilgi Dünyası 23, no. 1 (Mayıs 23, 2022): 49-79. Erişim Aralık 4, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/645.