Al, Umut, ve Yaşar Tonta. “Araştırma Değerlendirme Ve Teşvik Sistemlerinin Akademisyenlerin Rant Kollama Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bir Keşfedici Örnek Olay Araştırması”. Bilgi Dünyası 23, no. 1 (Mayıs 16, 2022): 23-47. Erişim Aralık 5, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/670.