Azazi, Hasan. “Halk Kütüphanelerinin Ekonomik Gelişmeye Katkısı: Türkiye’de TR2 Ve TRC Bölgeleri İçin Panel Veri Analizi”. Bilgi Dünyası 23, no. 1 (Haziran 13, 2022): 107-124. Erişim Kasım 27, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/675.