Rukancı, Fatih, Hakan Anameriç, ve Yusuf Yalçın. “Türkiye’de Özel Arşivler”. Bilgi Dünyası 17, no. 1 (Haziran 30, 2016): 22-38. Erişim Mart 30, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/69.