Karagözoğlu Aslıyüksek, Mehlika. “Bilgi Teknolojileri Ve Dijitalleşmenin Türkiye’de Bilgibilim Literatürüne Yansıması: Bilgi Dünyası Dergisi Örneği (2000-2014)”. Bilgi Dünyası 17, no. 1 (Haziran 30, 2016): 87-103. Erişim Mart 22, 2023. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/72.