Köksal, Mücella Sena, ve Umut Al. “Akran Makale Atıf Etkisi: Türkiye Adresli Bilgibilim Makaleleri Üzerine Bir Deneme”. Bilgi Dünyası 24, no. 2 (Aralık 21, 2023): 140-164. Erişim Haziran 24, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/726.