Sağsan, Mustafa. “İkinci Yaşamın Ötesinde Yerleşikler Olarak Metakütüphaneciler: Çelişkili Bir Kavram Olan ‘Metaverse’ Üzerine Genel Bir Bakış”. Bilgi Dünyası 25, no. 1 (Mayıs 22, 2024): 32-52. Erişim Temmuz 13, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/736.