Turan, Metin, ve Özgür Külcü. “Türkiye’de Hukuksal Koşullar Çerçevesinde Elektronik Belge Ve Finansal Bilgi Yönetimi Politikalarının Değerlendirilmesi: Türkiye Kalkınma Bankası Örneği”. Bilgi Dünyası 16, no. 2 (Aralık 30, 2015): 161-179. Erişim Nisan 15, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/77.