Yılmaz, Yahya, ve Mutlu Tahsin Üstündağ. “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmetinin Kamu Kuruluşlarına Ait Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde Kullanılması”. Bilgi Dünyası 16, no. 2 (Aralık 30, 2015): 204-221. Erişim Mayıs 7, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/79.