Sağlık, Özhan. “Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi: Bilgi-İktidar-İdeoloji-Devlet”. Bilgi Dünyası 16, no. 2 (Aralık 30, 2015). Erişim Ekim 18, 2021. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/83.