Özel, Nevzat. “Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA)”. Bilgi Dünyası 16, no. 1 (Haziran 30, 2015): 23-44. Erişim Ağustos 14, 2022. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/86.