Eroğlu, Şahika, ve Bülent Yılmaz. “Akademisyenlerin Türkiye’de Internet Sansürüne Yönelik Yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Örneği”. Bilgi Dünyası 16, no. 1 (Haziran 30, 2015): 75-104. Erişim Haziran 24, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/88.