Turan, Metin. “Bulut Bilişim Ve Mali Etkileri: Bulutta Vergi”. Bilgi Dünyası 15, no. 2 (Aralık 30, 2014): 296-326. Erişim Haziran 22, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/95.