Eroğlu, Şahika, ve Özgür Külcü. “TS 13298 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Belge Yönetimi Standartlarının Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği”. Bilgi Dünyası 15, no. 2 (Aralık 30, 2014): 327-352. Erişim Temmuz 20, 2024. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/96.