1.
Şenyurt Özlem, Önal H İnci. Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası [Internet]. 17 Haziran 2019 [a.yer 02 Ekim 2023];20(1):25-63. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/14