1.
Özbal G. Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara,Türkiye, Bildiriler. Bilgi Dünyası [Internet]. 30 Nisan 2011 [a.yer 24 Haziran 2024];12(1):171-2. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/230