1.
Yılmaz B, Korkut Şelale, Köse E. Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası [Internet]. 30 Nisan 2010 [a.yer 14 Ağustos 2022];11(1):49-80. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/256