1.
Baysen F, Çakmak N, Özsavaş Akçay A. Mimarlık Öğrencilerinin İntihale Karşı Tutumları. Bilgi Dünyası [Internet]. 23 Aralık 2018 [a.yer 11 Nisan 2021];19(2):231-53. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/27