1.
Akfındık S, Karabulut E, Turaç İlkay S, Gönül AF, Işık K. GENÇ ÜNAK Grubu’nun Oluşum ve Gelişim Süreci. Bilgi Dünyası [Internet]. 30 Nisan 2009 [a.yer 27 Kasım 2022];10(1):95-9. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/295