1.
Nazarovets S, Nazarovets M. Yerel Dergiler ve Yanıltıcı Metrikler: Ukrayna’daki Kütüphane ve Enformasyon Bölümü Doktora Öğrencilerinin Yayın Faaliyetlerinin Nicel Analizi. Bilgi Dünyası [Internet]. 28 Haziran 2018 [a.yer 27 Şubat 2024];19(1):85-104. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/40