1.
Kurbanoğlu SS. Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasının Önemi ve Okul Kütüphanecilerinin Bu Alandaki Rolü. Bilgi Dünyası [Internet]. 30 Nisan 2001 [a.yer 14 Haziran 2024];2(1):1-19. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/455