1.
Baysen F, Baysen E, Çakmak N. Lise Öğrencilerinin İntihal İle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi. Bilgi Dünyası [Internet]. 30 Haziran 2017 [a.yer 11 Nisan 2021];18(1):29-47. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/53