1.
Baysen F, Özsavaş Akçay A. Mimarlık Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutumları. Bilgi Dünyası [Internet]. 30 Haziran 2018 [a.yer 22 Mart 2023];18(1):125-42. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/56