1.
Mandıracı T, Zan BU. Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Örneği. Bilgi Dünyası [Internet]. 30 Haziran 2021 [a.yer 20 Ekim 2021];22(1):131-59. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/560