1.
Koçak Ömer, Çakmak N. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri: Kesitsel Tarama Araştırması. Bilgi Dünyası [Internet]. 30 Haziran 2021 [a.yer 21 Haziran 2024];22(1):161-96. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/607