1.
Al U, Tonta Y. Araştırma Değerlendirme ve Teşvik Sistemlerinin Akademisyenlerin Rant Kollama Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bir Keşfedici Örnek Olay Araştırması. Bilgi Dünyası [Internet]. 16 Mayıs 2022 [a.yer 05 Aralık 2022];23(1):23-47. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/670