1.
Sağsan M, Ertaş A, Burgul NS. Lider Antrenörlerin Bilgi Sahasında Deplasman Mücadelesi: KKTC Üzerine Görgül Bir Araştırma. Bilgi Dünyası [Internet]. 30 Haziran 2016 [a.yer 29 Mayıs 2023];17(1):1-21. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/68