1.
Karagözoğlu Aslıyüksek M. Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşmenin Türkiye’de Bilgibilim Literatürüne Yansıması: Bilgi Dünyası Dergisi Örneği (2000-2014). Bilgi Dünyası [Internet]. 30 Haziran 2016 [a.yer 22 Mart 2023];17(1):87-103. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/72