1.
Sağsan M. İkinci Yaşamın Ötesinde Yerleşikler Olarak Metakütüphaneciler: Çelişkili Bir Kavram Olan “Metaverse” Üzerine Genel Bir Bakış. Bilgi Dünyası [Internet]. 22 Mayıs 2024 [a.yer 13 Temmuz 2024];25(1):32-5. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/736