1.
Eroğlu Şahika, Külcü Özgür. TS 13298 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Elektronik Belge Yönetimi Standartlarının Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası [Internet]. 30 Aralık 2014 [a.yer 17 Mayıs 2021];15(2):327-52. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/96