Editör Kurulu

Baş Editör

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye AKÇA, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Dr. Elsa BİTRİ, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Türkiye

Dr. Okan KOÇ, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Bilge ÖZTÜRK, Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okulları, Türkiye

ihsan ÖZKOL, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

Dr. Özlem ŞENYURT, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Dr. Sefer YAZICI, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye

Dr. Mithat Baver ZENCİR, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yabancı Dil Editörleri

Doç. Dr. Engin BAYSEN, Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Kıbrıs
Hilal SEZGİN, Kemer Halk Eğitim Merkezi, Türkiye

Yayın Değerlendirme Kurulu Üyeleri

Ramazan Acun, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Müge Akbulut, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
Sümeyye Akça, Ardahan Üniversitesi, Türkiye
Ayten Özsavaş Akçay, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs
Seda Akın Gürdal, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye
Umut Al, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Gülten Alır, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Altay, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye
Hakan Anameriç, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Aykut Arıkan, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye
Sacit Arslantekin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Bekir Kemal Ataman, Giresun Üniversitesi, Türkiye
Doğan Atılgan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İdil Ayçam, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Hakan Melih Aygün, Müzeciler Derneği, Türkiye
Selda Bancı, TOBB ETÜ, Türkiye
Hülya Bayram, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Erzurum Laboratuvar Okulları, Türkiye
Turgay Baş, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Engin Baysen, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs
Fatma Baysen, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs
Mustafa Bayter, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
Pervin Bezirci, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Bahar Biçen Aras, MEF Üniversitesi, Türkiye
Elsa Bitri, Bilkent Üniversitesi, Türkiye
Burcu Bulut Balaban, Türkiye
Mehmet Canatar, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Gülçin Cribb, Singapore Management University, Singapure
Kürşat Çağıltay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
İrfan Çakın, Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye
Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Oğuz Çetin, Niğde Üniversitesi, Türkiye
Mesut Çevik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Niyazi Çiçek, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Kamil Çömlekçi, TED Ankara Koleji, Türkiye
Sami Çukadar, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye
Güler Demir, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Hakan Demirtel, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye
Güleda Doğan, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Korcan Doğan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Şahika Eroğlu, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Korhan Levent Ertürk, Atılım Üniversitesi, Türkiye
Margaret Fedorovich-Kruszewska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, Polonya
Tülay Fenerci, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Serdar Geri, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Haluk Gökçora, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Sülün Güçer (Av.), Türkiye
Özlem Gökkurt, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Güssün Güneş, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Gültekin Gürdal, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye
Oya Gürdal Tamdoğan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Necmi Gürsakal, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Türkay Henkoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
İlkay Holt, Özyeğin Üniversitesi, Türkiye
Duygu İçen, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Oğuz İçimsoy, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Asiye Kakırman Yıldız, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Şebnem Kandil İngeç, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Hamza Kandur, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Sekine Karakaş, Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye
Tuba Karatepe, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Türksel Kaya Bensghir , TODAİE, Türkiye
Hülya Dilek Kayaoğlu, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Hasan Keseroğlu, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
İshak Keskin, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Ömer Koçak, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Ümit Konya, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Nursel Koyuncu, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Güven Köse, MANTİS Yazılım, Türkiye
Mesut Kurulgan, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Emin Küçük, Hacettepe Teknoloji ve Transfer Merkezi, Türkiye
Berrin Küçükcan, Ataşehir Adıgüzel MYO, Türkiye
Özgür Külcü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Ayşen Küyük, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Orçun Madran, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Manyas, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye
Hüseyin Odabaş, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Bilge Kağan Önaçan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İnci Önal, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Fahrettin Özdemirci, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Nevzat Özel, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Nazan Özenç Uçak, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Hakan Koray Özlük, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye
Füsun Öztürk Kuter, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Coşkun Polat, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye
Fatih Rukancı, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs
Murat Selçuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Işıl İlknur Sert, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Rukiye Seryanoğlu, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Erzurum Laboratuvar Okulları, Türkiye
İrem Soydal, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Sonja Špiranec, Zagrep Üniversitesi, Hırvatistan
Fatoş Subaşıoğlu, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Sabiha Sunar, TEDMEM, Türkiye
Burçak Şentürk, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Tania Todorova, State University of Library Studies and Information Technologies, Bulgaristan
Yaşar Tonta, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Toplu, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Mustafa Türkyılmaz, Ahi Evren Üniversitesi, Türkiye
Yurdagül Ünal, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Sarp Üner, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Sirje Virkus, Tallinn Üniversitesi, Estonya
Mete Yağanoğlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Haydar Yalçın, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
Bahattin Yalçınkaya, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Joseph Marmol Yap, Nazarbayev Üniversitesi, Kazakistan
Ali Naci Yıldız, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Muharrem Yılmaz, Oslo Üniversitesi, Norveç
Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Erol Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye
Malik Yılmaz, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Orhan Yılmaz, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye
Murat Yılmaz, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Işıl Yılmaz Sümer, Yalı Spor, Türkiye
Sedef Zeyrekli Yaş, Trakya Üniversitesi, Türkiye