Editör Kurulu

Baş Editör

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye, [email protected] 

Editör Kurulu

Dr. Elsa BİTRİ, Bağımsız Araştırmacı, Türkiye, [email protected]
Dr. Okan KOÇ, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye, [email protected]
Joseph Marmol YAP, Eotvos Lorand Üniversitesi, Macaristan, [email protected] 
ihsan ÖZKOL, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye, [email protected]
Bilge ÖZTÜRK, Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okulları, Türkiye, [email protected]
Dr. Sefer YAZICI, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye, [email protected]
Dr. Öğr. Üyesi Mithat Baver ZENCİR, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye, [email protected]

Yabancı Dil Editörleri

Doç. Dr. Engin BAYSEN, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs, [email protected]
Doç. Dr. Yeliz BİBER VANGÖLÜ, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, [email protected]  

Yayın Değerlendirme Kurulu Üyeleri

Ramazan Acun, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Müge Akbulut, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
Sümeyye Akça, Ardahan Üniversitesi, Türkiye
Gülten Alır, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
Dündar Alikılıç, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Altay, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye
Hakan Anameriç, Ankara Üniversitesi, Türkiye
B. Aykut Arıkan, Türk-Alman Üniversitesi, Türkiye
Sacit Arslantekin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Doğan Atılgan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İdil Ayçam, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Hakan Melih Aygün, Müzeciler Derneği, Türkiye
Selda Bancı, TOBB ETÜ, Türkiye
Didar Bayır, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turkiye
Hülya Bayram, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Erzurum Laboratuvar Okulları, Türkiye
Turgay Baş, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Engin Baysen, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs
Fatma Baysen, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs
Mustafa Bayter, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
Pervin Bezirci, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Bahar Biçen Aras, MEF Üniversitesi, Türkiye
Elsa Bitri, Bilkent Üniversitesi, Türkiye
Burcu Bulut, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Canatar, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Gülçin Cribb, IFLA Akademik ve Araştırma Kütüphaneleri Daimi Komitesi Başkanı, Avustralya
Kürşat Çağıltay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
İrfan Çakın, Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye
Nermin Çakmak,Atatürk Üniversitesi, Türkiye 
Tolga Çakmak
, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Halit Buluthan Çetintaş, Ataturk University, Turkey
Niyazi Çiçek, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Kamil Çömlekçi, TED Ankara Koleji, Türkiye
Sami Çukadar, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye
Murat Çoban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye
Güler Demir, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Hakan Demirtel, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye
Hamid Derviş, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Güleda Doğan, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Korcan Doğan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Şahika Eroğlu, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Neslihan Er-Koçoğlu, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Korhan Levent Ertürk, Atılım Üniversitesi, Türkiye
Margaret Fedorovich-Kruszewska, Nicolaus Copernicus Üniversitesi, Polonya
Sülün Güçer (Av.), Türkiye
Güssün Güneş, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Gültekin Gürdal, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye
Oya Gürdal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Türkay Henkoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
İlkay Holt, Creative Commons, Türkiye
Duygu İçen, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Oğuz İçimsoy, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Asiye Kakırman Yıldız, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Hamza Kandur, Antalya Bilim Üniversitesi, Türkiye
Sekine Karakaş, Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye
Tuba Karatepe, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Türksel Kaya Bensghir , Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Hülya Dilek Kayaoğlu, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Hasan Keseroğlu, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
İshak Keskin, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Ömer Koçak, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Ümit Konya, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Nursel Koyuncu, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Mesut Kurulgan, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Emin Küçük, Hacettepe Teknoloji ve Transfer Merkezi, Türkiye
Berrin Küçükcan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Özgür Külcü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Ayşen Küyük, Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Orçun Madran, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Manyas, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye
Hüseyin Odabaş, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye
Tülay Oğuz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Bilge Kağan Önaçan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İnci Önal, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Fahrettin Özdemirci, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Nevzat Özel, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Nazan Özenç Uçak, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Hakan Koray Özlük, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye
Coşkun Polat, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye
Fatih Rukancı, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs
Murat Selçuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Işıl İlknur Sert, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
İrem Soydal, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Sonja Špiranec, Zagrep Üniversitesi, Hırvatistan
Fatoş Subaşıoğlu, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Burçak Şentürk, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Yasemin Taş, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Tania Todorova, State University of Library Studies and Information Technologies, Bulgaristan
Yaşar Tonta, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Mehmet Toplu, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Mustafa Türkyılmaz, Ahi Evren Üniversitesi, Türkiye
Yurdagül Ünal, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Sarp Üner, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Mürüvvet Demiral Üzan, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Gizem Gültekin Várkonyi, Szeged Üniversitesi, Macaristan
Sirje Virkus, Tallinn Üniversitesi, Estonya
Mete Yağanoğlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Haydar Yalçın, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
Bahattin Yalçınkaya, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Joseph Marmol Yap, Nazarbayev Üniversitesi, Kazakistan
Ali Naci Yıldız, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Muharrem Yılmaz, Oslo Üniversitesi, Norveç
Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Erol Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye
Malik Yılmaz, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Orhan Yılmaz, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye
Murat Yılmaz, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Sedef Zeyrekli Yaş, Trakya Üniversitesi, Türkiye