Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nin (ÜNAK) resmi yayın organı olan Bilgi Dünyası (BD), yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanan, hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir.

Son Sayı

Cilt 21 Sayı 2 (2020): Bilgi Dünyası Dergisi 20. Yıl Özel Sayısı
Yayınlanmış: 2020-12-31

Tüm sayı

İç Kapak

Editörden

Tüm Sayıları Göster