Tanım

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nin (ÜNAK) resmi yayın organı olan Bilgi Dünyası (BD), yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanan, hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir.

Derginin Amacı ve Kapsamı

Bilgi Dünyası, Türkiye’de ve dünyada kütüphanecilik ve bilgibilim alanının gelişmesine katkı sağlamayı, sorunlarını incelemeyi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı öncelikli amaç olarak belirlemiştir. Bu amaç doğrultusunda, Bilgi Dünyası üniversite ve araştırma kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri, araştırma merkezleri, arşivler, müzeler ve diğer bellek kurumlarının tüm kademelerindeki kuramsal ve uygulamaya yönelik sorunlara somut çözüm önerileri sunmaya, ülkemizdeki bellek kurumlarındaki gelişme ve yenilikleri paylaşmaya, bilgi uzmanlarının karşılaştıkları sorunları tartışmaya, bu sorunlara çözüm önerileri sunmaya, öğretim üyeleri, bilgi uzmanları, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin bilimsel çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuna duyurmaya, uygulamacı ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

Son Sayı

Cilt 21 Sayı 1 (2020)
Tüm Sayıları Göster